Podmínky ubytování a rezervace

ubytování U Dřevaře je možno rezervovat a realizovat za následujících podmínek :

 

1/ zasláním závazné objednávky na e-mailovou adresu udrevare@centrum.cz

2/ složením zálohy ve výši ca. poloviny celkové ceny za pobyt (potřebné údaje obdržíte od ubytovatele při potvrzení vaší objednávky), v závislosti na termínu  může být v individuelních případech rezervace domluvena i bez platby zálohy

3/ doplatek do plné výše ceny je splatný hotově na počátku pobytu

4/ při uplatnění nároku na kalkulaci ceny služeb pro dítě do 2, 10 či 15 let je třeba stáří dítěte doložit, rozhodující je věk dosažený ke dni počátku pobytu

5/ dítě do 2 let bez nároku na vlastní lůžko má pobyt zdarma v případě ubytování v pokoji min. v doprovodu 2 platících osob

6/ ubytovat se lze v den příjezdu od 16 hodin, pokoj je třeba uvolnit v den odjezdu do 10 hodin, s ohledem na provozní podmínky je možno po dohodě s ubytovatelem stanovit časy individuelně

7/ klient nese odpovědnost za případné škody způsobené jím i jej doprovázejícími dětmi provozovateli i dalším osobám ubytovaným v penzionu

 

 

Stornopoplatky:

zrušení rezervace před příjezdem  
více jak 59 dní   10%     zaplacené zálohy
59 -30 dní   50%     zaplacené zálohy
méně než 30 dní 100%     zaplacené zálohy

 

Ukončení pobytu před uplynutím doby, na kterou byl sjednán - 50% ceny nečerpaného ubytování - za podmínky, že o předčasném odjezdu je ubytovatel informován alespoň 24 hodin kupředu (tzn. nejpozději předchozí den do 10 hodin). V opačném případě náleží ubytovateli plná hodnota rezervovaného ubytování.

Ubytovatel může přihlédnout k vážným zdravotním či rodinným důvodům, bránícím dodržení termínu sjednaného pobytu, zároveň lze zohlednit i vytíženost termínu rezervace.

Konečné rozhodnutí je však vždy výhradně na uvážení ubytovatele!!!

 

Vystavení faktury: na vyžádání vystavíme fakturu (můžete tak čerpat příspěvky Vašeho zaměstnavatele).

 

Dárkový poukaz: věnujte pobyt u nás i jako dárek. Každý poukaz je tvořen individuálně dle domluvy a může být vyplněn i libovolný text pro obdarovaného. 

______________________________________________________________________________________________________________________

Zasláním závazné objednávky a následným složením rezervační zálohy klient deklaruje přečtení těchto výše uvedených podmínek a jejich akceptaci.

 

 

Kontakt

U DŘEVAŘE

UBYTOVÁNÍ ČESKÁ KANADA
Antonín Šulc
Lipnice 11 - Český Rudolec
380 01 Dačice

IČ: 70674060
č. účtu: 177563861/0300

Antonín Šulc
+420 721 589 401

Ubytování - apartmány

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>